کودک خود را بهتر بشناسیم

نبوغ کودک من

فیلم نبوغ کودک در پایین

مدت زمان:
1 ساعت
آی دی:
BA-039

مربیان:

آدرس

مدرسه شهید جاوید   View map

دسته بندی

Course , Study

وویژگیهای کودک نابغه من: هفت ویژگی یک کودک نابغه ، تمام انسانهای روی زمین در یک زمینه خاص دارای استعداد هستند و اگر آن استعداد به موقع کشف و شوکفا بشه تبدیل به یک نابغه در آن زمینه خاص خواهند شد.

آنتونی پیتر بوزان

جوان ترین پزشک جهان با 9 سال سن
شما فکر میکنید جنبه های نبوغ آمیز کودک شما چیست؟ آیا میدانید انسان برای اینکه یک کامپیوتر مانند مغز کودک شما را بسازد، باید فضایی در مقیاس یک زمین فوتبال را برای پردازش های شبیه سازی شده شبیه مغز کودک ایجاد کند.

انجمن مدرسه شهید جاوید

شرکت در همایش
دوره آموزشی (( آسیب ها و فواید فضای مجازی برای کودکان)) را مشاهده کنید اینجا مشاهده کنید
+