رویدادهای آذر و دیماه مدرسه

یک ماه پرجنب و جوش و پر شور در مدرسه هوشمند شهید جاوید، بروز شده در 98/10/30

رویدادهای آبان و آذرمدرسه

گزارشی تصویری از اقدامات تربیتی و آموزشی انجام شده در آبان و آذر 98 مدرسه هوشمند شهید جاوید

تصاویر آبان ماه 98

گالری عکس های تهیه شده از فعالیتهای پرورشی مدرسه در آبان ماه سال 98

کلیپ های آبان 98

کلیپ های تهیه شده در آبان ماه سال 98 توسط مدرسه

نوگلان باغ ولایت

فعالیتهای اعتقادی مدرسه شهید جاوید

ورزش

فعالیتهای ورزشی در مدرسه شهید جاوید